TurkceEnglish

KOZMİK GEZGİN

Gahl Eden Sasson'un Kozmik Gezgin adlı kitabını okuduğumda, astroloji ve Kabala'nın ilişkisini ve kaderimizi etkileyişinden çok etkilendim. Kozmik gezgin olmak, yaşamda olan her şeyin iyi veya kötü, uyum içinde veya zorlayıcı- gelişmemize ve asıl kaderimize ulaşmamıza yardım etmek için Yaratan tarafından tasarlandığını kabul etmek demektir.Yaşamın verdiğini kabul etmek, ışığı da kabul etmenize olanak sağlar.

Astroloji, Yunanca'da Astron ‘yıldız' ve Logos ‘sözcük'den geliyor. Kabala ise İbranice'de ‘Almak, kabul etmek' anlamını taşıyor. Kabala'nın terminolojisi kozmik ve evrenseldir, astroloji ise yereldir ve özellikleri güneş sistemimizin enerjilerine odaklanır. Astroloji, göksel cisimlerin bizim fiziksel ve spiritüel çevremizi yansıttığını açıklar. Kabala İbranice harfler ile meditasyon içeren gizemsel yöntemleri, kozmik gezginin hedefine erişmek için izleyeceği yolun sınırlarını çizer. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar binlerce yıl, çoğunlukla gizli tarikatlarda Kabala'nın spiritüel güçlendirme sistemini kaderlerini şekillendirmek için kullandılar. Kabala herkese açıktır ve zorlu durumlarla baş etmede ve daha iyi yaşam oluşturmada hepimize yol gösterir. Neden ve sonuçla, başlangıç ve sonla ilgilenmeyi bırakıp daha çok sonsuza dek süregiden döngülerin sahici doğruluğuna odaklanırsak astroloji ve Kabalayı anlarız.

Herkesin hayatında bir misyonu olduğuna ve bu misyonun gizemli bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Doğumla başlayan bu gizem, hayatımızın akışına yön veriyor. Nasıl her birimiz astrolojik bir burçla doğuyorsak, her burcun Kabala'daki anlamının da hayatımızda büyük bir etkisi olduğuna ve onun hayatımızı yönlendirdiği inancındayım. Burçların özelliklerinin yanı sıra, İbranice'deki harflerine ve anlamlarına da yer verdim. Her burcun olumlama cümlesi, hayatın getirdiklerini o burcun gücüyle kabullenmemize yardımcı olacak.Yaşamın iyisi ve kötüsü, olumlu ve olumsuz yanlarıyla bir bütün olduğunu düşündüğüm için, bu koleksiyonu hazırlarken insan bedeniyle tamamen uyumlu olan titanyumu altınla bir araya getirdim. Kozmik Gezgin Koleksiyonu, titanyum yardımıyla bedeninizle büyük bir uyum yakalayacak ve hayatınıza ışık katacak. Kırmızı ip ise, Kabala'da kuvvetli bir negatif güç olarak nitelendirilen 'kötü göz'den sizi koruyacak.