TurkceEnglish

HAYATIN SEMBOLLERİ

Hep işaretlerin, sessiz ama bizi birleştirici bir dili olduğunu düşünürüm. Gizemli ve merak uyandırıcı bu semboller, hem geçmişle günümüzü birbirine bağlayan güçleri, hem heyecan uyandıran tasarımları hem de üzerlerinde taşıdıkları anlamlarla hayatta farklı bir dil oluşturuyorlar. İşte ben de koleksiyonumu tasarlarken bu çarpıcı dilden ilham aldım ve hayatın sembollerini kendime göre yeniden yorumladım.